poniedziałek, 9 marca 2015

Świeżutkie kursy walut na dysku. Tylko brać.

AUTOMATYCZNIE ODŚWIEŻANA TABELKA Z DANYMI W EXCELKU NA DYSKU, zasilana co 10 minut kursami walut z Forex-a, bez otwierania AFINA, Excelka, samo się robi.


Zrobiłem arkusik, wstawiłem do niego kwerendę sieci WEB ze strony
http://www.money.pl/pieniadze/forex/
(wziąłem sobie tylko tabelkę z 4 najpopularniejszymi walutami)
Zapisałem jako 'KursyWalutKwerenda.xls'

Ustawiłem we właściwościach danych zewnętrznych    
autoodświeżanie przy otwarciu pliku.
No, ale co, będę co 10 minut otwierał Excelka, żeby kwerenda    
się odświeżyła? :(
No, nie...

Zrobiłem więc sobie programik w VBScripcie (taki tekst zapisałem    
w Notaniku):

Dim xlApp, xlBook
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")

xlApp.Visible = False
Set xlBookT = xlApp.Workbooks.open    
("D:\AFIN\Proby\VBScript\KursyWalutKwerenda.xls")
xlBookT.Activate
xlBookT.Save
xlBookT.close false

Set xlBookT = Nothing
xlApp.Quit
Set xlApp = Nothing

MsgBox "Job done", vbinformation, "End job"

WScript.Quit


Taki plik tekstowy zapisałem jako    
'VbsOdswiezenieKwerendyWalutowej_WG1.vbs'

Programik działa - wystarczy go uruchomić z Exsploratora. Otwiera    
w tle Excelka (nie widać go, otwiera się "bez interfejsu"), w nim    
ów pliczek, kwerenda się automatycznie odświeża, pliczek jest    
zapisywany, zamykany, potem zamyka się Excelek.
Program wyświetla też komunikat o zakończeniu działania, który,    
oczywiście można usunąć.
Wszystko fajnie.
Więc w Harmonogramie zadań Windows zrobiłem sobie zadanie:    
"Uruchom ów plik-program 'VbsOdswiezenieKwerendyWalutowej_WG1.vbs'    
co 10 minut."

I co 10 minut mam świeżutkiego Excelka z najnowszymi kursami    
walut, tylko brać kwerendami.
Wszystko działa w tle, Excel się nie otwiera (z widocznym    
interfejsem), o nic się nie martwię - AUTOMAT.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz