czwartek, 18 listopada 2010

Zapisywanie danych do plików tekstowych

Tworzenie plików/dopisywanie danych

Film:
http://afin.net/webcasts/Demo_SqlWritingIntoTxtFile.swf

P.S.
SQLki, żeby kopiować, nie przepisywać:

DOS    del C:\test\danetxt.txt

wait    00:00:01

DBQ=C:\Test; Driver={Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv)};    
Extensions=txt,csv,tab,asc
SELECT * INTO danetxt.txt FROM [Faktura$] IN    
'c:\kursexcela\dane\sprzedaz'[excel 5.0;]
WHERE nazwa LIKE '[A-C]%'

DBQ=C:\Test; Driver={Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv)};    
Extensions=txt,csv,tab,asc
INSERT INTO danetxt.txt
SELECT * FROM [Faktura$] IN 'c:\kursexcela\dane\sprzedaz'[excel    
5.0;]
WHERE nazwa LIKE '[K-Z]%'

środa, 10 listopada 2010

AFIN.NET.IS.EXE - programowalna automatyzacja przetwarzania danych a'la "job" SQLS

Nie, no to już jest przegięcie...

To już naprawdę do zrobienia hurtowni danych nie jest potrzebne    
ŻADNE Business Intelligence, ŻADEN program hurtowniany ani nawet    
AFIN???

Programik 20 kB (KILOBAJTÓW!!!), jego ustawienia to 500 bajtów...    
I to ma robić nam Hurtownię Danych?

- TAK.

Automatycznie (start albo ręcznie, albo standardowymi "zadaniami"    
Windows)
Może działać na dowolnej bazie danych, brać dane z dowolnej bazy    
danych.
Działa w tle (nie informuje nawet o swoim działaniu), bezboleśnie    
dla użytkownika. Może działać zarówno na stacji roboczej, jak i    
NA SERWERZE - wtedy mamy gwarancję, że hurtownia jest stale    
aktualna i w ogóle jest fajnie.
Aaa..., może to ważne? Freeware. Darmoszka. Luzik, klik i jest.

Film:
http://afin.net/webcasts/Demo_AfinNetIsExe_ExecuteADO.swf

No dobra. Chociaż to 1-sza wersja, wystawiam toto 
http://afin.net/downloads/AFIN.NET.IS.EXE.ZIP

Uprzejmie proszę o pochwalenie się publicznie efektami.

środa, 3 listopada 2010

SQL Server - Dodawanie funkcjonalności do serwera (trigger)

Trigger - co to jest?

Analitycy uwielbiają programować. Uczą się VBA, żeby automatyzować sobie pracę, piszą makra, żeby dane jakoś się przerabiały - z postaci surowej na postać, zdatną do analizy lub do dalszych przeróbek - czyszczenia, łączenia, grupowania, sortowania, wybierania, itp.

Oczywiście, informatycy takie rzeczy mają w małym palcu i codziennie robią je na serwerach bazodanowych.

Pytanie:
Czy analitycy też mogą?
Czy można zautomatyzować pracę serwera po np. uaktualnieniu danych w jednej z tabel?
Czy można, np. po aktualizacji budżetu (np. w jednej ze 100 tabel) mieć od razu uaktualnione i przerobione dane do analiz dla wszystkich analityków. Bez roboty, makr, otwierania, wysyłania?

Film:
afin.net/webcasts/Demo_ManagingSQLS_Trigger1.swf

W VBA takie operacje nazywają się "zdarzeniami" - automatycznymi reakcjami jakiegoś obiektu na coś - dodanie danych, ich zmiany, itp.
Ale, żeby tak prosto zrobić sobie automatyzację na serwerze? A Excel, żeby dostawał już dane w formie przyjaznej...

(Współpraca z informatykiem pożądana - on wie JAK, my, analitycy, wiemy CO.)