piątek, 12 lipca 2013

Sumowanie (agregowanie) danych z wielu kwerend do jednego raportu lub jednej komórki arkusza

Może... myszką?
http://afin.net/webcasts/HowTo_SumManyQueriesInOneCell.swf

A, tak serio...

W systemach raportowych takie coś WYMAGA
1. ISTNIENIA dwóch kwerend
2. Definicji POLA (pól, czy też odwołań do owych kwerend, jak   
zwał, tak zwał), by te pola można było zsumować.

A tu - myszką mą... w Excelku... klik-klik...