wtorek, 30 marca 2010

Dodatki AFIN.NET

Ewidencja linków wgłąb linków zagnieżdżonych
(Darmowe i bez ograniczeń w 'demo')Jak to działa?

1. Sprawdza, jakie bieżący skoroszyt ma łącza zewnętrzne

2. Otwiera pierwsze z tych łącz, czyli skoroszyt połączony i    
sprawdza łącza dalej...

3. ...i dalej i dalej - do "spodu"

4. Ewidencjonuje SKĄD dane łącze wychodzi ("W1") i DOKĄD idzie    
("W2"), rozpisując adres (zarówno W1 i W2) do bólu, czyli na    
ścieżkę, nazwę skoroszytu, nazwę arkusza, adres komórki, jej    
formułę i wartość, jaką zwraca.

5. Sprawdza typy łącz, uwzględniając stosowane rzadko, ale    
(ponieważ nikt o ich istnieniu nie wie) boleśnie, tzw. łącza w    
nazwach, czyli nazwa z odniesieniem do innego pliku (Włosi się w    
tym lubowali swego czasu) oraz czy łącze jest aktywne (czy    
skoroszyt docelowy istnieje), itd.

JEST TO PROCEDURA REKURENCYJNA, czyli jak masz miliony łącz, to    
nie uruchamiaj ;) Albo idź na kawę. Jak skończy, zrobi arkusz    
'LinkRegister' i wtedy zobaczysz, jaki masz bałagan (albo nie).


Film:
http://afin.net/webcasts/Demo_AfinNetLinkRegister.swf

Wnioski:
Jak ktoś lubi spaghetti, to szto zradisz? Niech chociaż doda    
dobrego sosu...

piątek, 26 marca 2010

Aktualizacja zamkniętych plików Excela

JAK ZAKTUALIZOWAĆ WIELE PLIKÓW,
wklejając do każdego dane według innego klucza wyboru (kryteriów    
- tu: w każdej linii inne kryterium wyboru po nazwie) oraz    
stosując określone kryteria centralne (np. wybór okresu)?

Problem:
Mamy 100+ plików budżetów różnych komórek. każda z komórek    
ma już gotowy plik, gdzie dane aktualizuje (ale tym się teraz nie    
zajmujemy - to temat konsolidacji) oraz arkusz, gdzie powinna    
otrzymywać co miesiąc listę dokumentów zaksięgowanych na jej    
"MPK-u". W pliku mamy np listę danych, sporządzoną na jej bazie    
tabelę przestawną i wykres tej tabeli.
(Współpraca: C.W.)

Film:
http://afin.net/webcasts/Demo_RefreshingFiles.swf

Opis:
Tworzymy definicję wykonywanych operacji w excelowym arkuszu    
programu AFIN.NET.IS.

Linia 1.:
Usuwa dane z arkusza 'PivotSource'

Linia 2.:
Wkleja dane (do arkusza 'PivotSource'), pobrane przez ADO z    
określonymi kryteriami, tu: koniunkcja kryteriów globalnych (dla    
wszystkich operacji) i lokalnych (dla każdego wiersza osobno)
POWYŻSZE OPERACJE WYKONYWANE SĄ BEZ OTWIERANIA PLIKÓW!!!

Linia 3.:
Otwiera na chwilę każdy z plików, ale tylko po to, by    
ODŚWIEŻYĆ zawarte w nich tabele przestawne i tak odświeżone    
pliki ZACHOWAĆ i zamknąć.
Gdybyśmy zadecydowali, że tabele nie muszą być odświeżone, bo    
każdy z adresatów zrobi to sobie sam po otwarciu swojego pliku,    
linię tę można pominąć.

Wnioski:
Nie ma problemu w zdalnej (centralnie zarządzanej) aktualizacji    
dowolnej listy plików.

piątek, 19 marca 2010

Kreator kostek OLAP

Poprawiaj kostkę... aż będzie gotowa!

Film:
http://afin.net/webcasts/Demo_AfinNetCubeBuilder_ReengineeringTheCube.swf

Kreator kostek AFIN.NET (AFIN.NET.CubeBuilder) pozwala na STOPNIOWĄ    
budowę kostki. Tworzysz kostkę... nie podoba się... tworzysz    
kolejną wersję... dodajesz/zmieniasz miary/wymiary, a nawet    
WZBOGACASZ AD-HOC ZAKRES DANYCH!
Wszystko on-line, wszystko w Excelu (tzn. w interfejsie Excelowym),    
wszystko w banalnej w obsłudze tabeli przestawnej.

Wnioski:
JAKIE NARZĘDZIE ROBI TO LEPIEJ?

Nie pytam o "taniej", bo to, zdaje się, poza wszelką konkurencją    
(Kreator kostek AFIN.NET jest DARMOWY, tzn. nie ma żadnych    
ograniczeń w wersji niezarejestrowanej) - pytam o "lepiej"!

* W Excelowym (tylko do w.2003) kreatorze kostek - za każdym razem    
wszystko od nowa...
* W "specjalistycznych programach budowy kostek" - musisz to robić    
w tym właśnie specjalistycznym programie, czyli nie ma podglądu    
kostki on-line - poza tym nie da rady odświeżać kostki z poziomu    
Excela.
* W super-specjalistycznym SQL Analysis Services to kosmos -    
interfejs tylko dla znawców tematu, a podgląd kostki dopiero po    
skomplikowanych eksportach, importach i takich    
tam...

Zarządzanie bazą danych SQL Server

Filmik:
http://afin.net/webcasts/Demo_ManagingSQLSE.swf

Co na filmie:
1. Utworzenie nowej bazy danych 'TemporalDatabase'
2. Utworzenie nowej tabeli 'MyTable' w 'TemporalDatabase'
3. Zasilenie danymi z SQLa
4. Zasilenie danymi z zewnętrznego źródła danych (tu: Excel)
5. Skasowanie danych
6. Usunięcie tabeli 'MyTable'
7. Usunięcie bazy danych 'TemporalDatabase'

Wszystko może być, oczywiście, w jednym arkuszu, czyli jednym    
procesie, czyli pod jednym kliknięciem myszki.

Wnioski:
Analitycy, róbta, co chceta.

sobota, 6 marca 2010

Dodatki AFIN.NET

Ewidencja plików na dysku wgłąb zadanego folderu

Taka sobie, przydatna, procedurka.
CAŁKOWICIE DARMOWA I BEZ OGRANICZEŃ!

Film:
http://afin.net/webcasts/Demo_AfinNetFileRegister.swf

Inne, również przydatne procedurki:
http://www.goldenline.pl/forum/afin-net
(Zapisani do grupy maja szybsze info, zapraszam.)

czwartek, 4 marca 2010

Pulpit menedżerski - bardzo prosty przykład

Problem:
Jak zrobić pulpit menedżerski z interfejsem Webowym na bazie    
raportu excelowego?

Film:
http://afin.net/webcasts/HowTo_MakeADashboard_VeryBasic.swf
(Powinno być: "My Boss, see what YOU pay me for!")

Wnioski:
Prosto i szybko. Szef się spieszy ;)

wtorek, 2 marca 2010

Kreator kostek OLAP

BARDZO PROSTY PRZYKŁAD BUDOWY KOSTKI:
(Jedna, prosta tabela, dwa proste wymiary, jedna miara)

Film:
http://afin.net/webcasts/Demo_AfinNetCubeBuilder_VeryBasicExample.swf

Instrukcja:
Aby wykonać definicję kostki, należy:

1) Zrobić kwerendę i nazwać arkusz 'Query'
Uwaga, w przypadku pól 'wyliczanych' w kwerendzie, należy    
pamiętać o odwoływaniu się do tzw. 'kwalifikowanych' nazw pól,    
czyli nazwę pola należy poprzedzać nazwą tabeli, z której pole    
pochodzi, tu: nie 'data', tylko 'faktura.data' (W przypadku polskich    
znaków lub spacji należy użyć zapisu '[faktura].[data]'.    
Niedotrzymanie tego warunku, uwaga, nie spowoduje błędu tworzenia    
pliku OQY, ale on sam spowoduje błąd tworzenia kostki:    
"Katastrofalny błąd.", cokolwiek to znaczy.
Należy wtedy powtórnie otworzyć plik definicji kostki, edytować    
kwerendę, edytować (poprawić) pola wyliczane, zwrócić kwerendę    
do Excela i uruchomić kreatora powtórnie.

2) Zrobić z tego nową tabelę przestawną, wstawić do niej pola    
(tylko do pól wierszy!) i nazwać arkusz jako żądaną nazwę    
wymiaru

3) Skopiować poprzedni arkusz (albo zrobić nowy, z nową tabelą,    
ale na starej kwerendzie), wyrzucić pola i wstawić nowe, też    
tylko do pól wierszy. Nazwać jako inny wymiar.
3a) Kolejne wymiary - j.w.

4) Jak wyżej - z arkuszem, potem usunąć wszystko z pól wierszy,    
wstawić MIARĘ do pola danych i nazwać arkusz.
(Tylko jedna miara w jednej tabeli i jedna miara użyta tylko jeden    
raz w całym pliku - czyli jednoznacznie!)
4a) Kolejne miary - j.w.

5) Zapisać cały plik jako 'Plik definicji danej kostki'.    
Normalnie, jako skoroszyt Excela, obojętnie, czy .xls, czy .xlsx.

6) Uruchomić KREATORA.
AFIN.NET / Narzędzia... / Inne... / Uruchom Kreatora kostek    
AFIN.NET (AFIN.NET.CubeBuilder)

7) Otworzyć plik .OQY, definiujący i odbudowujący kostkę.

Późniejsze odświeżanie kostki NIE WYMAGA już AFIN.NET.