wtorek, 28 października 2014

SQL: Join na tabelach z dwóch różnych baz danych

SELECT * FROM
(SELECT * FROM [Odbiorca.txt] IN    
'c:\kursexcela\dane\Baza_txt'[Text;]) t1
INNER JOIN
(SELECT * FROM [Faktura] IN 'c:\kursexcela\dane\sprzedaz.mdb') t2
ON t1.nazwa=t2.nazwa

Żeby było śmieszniej, to składam te tabelki z pliku TEKSTOWEGO i    
bazy ACCESSA na sterowniku EXCELOWYM!
A co, nie wolno?!

http://afin.net/webcasts/ZZZ_SqlEditor_InnerJoin_DifferentDBs.swf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz